Warunki korzystania

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej, prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z którąkolwiek z zawartych w nim zasad, nie możesz korzystać z naszego serwisu.

Określone poniżej zasady dotyczą korzystania z naszej strony internetowej oraz jej zawartości.

1. Warunki użytkowania

1.1. Uprawnienie do korzystania z naszego serwisu posiada każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • Musi mieć co najmniej 18 lat.
 • Musi być uprawniona prawnie do zawierania umów.
 • Musi posiadać dostęp do internetu.

1.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z naszego serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności do nieumieszczania treści obraźliwych, niezgodnych z moralnością, nielegalnych lub naruszających prawa innych osób.

2. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe tylko w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu.
 • Mamy zabezpieczenia, które chronią dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom bez zgody użytkownika, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo.
 • Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.
 • Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

3. Odpowiedzialność

3.1. Korzystanie z naszej strony odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • Szkody wynikłe z korzystania z naszego serwisu.
 • Szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub przerw w działaniu naszego serwisu.
 • Awarię sprzętu, oprogramowania lub łącza internetowego, które mogą wpłynąć na korzystanie z naszego serwisu.

4. Zasady użytkowania

4.1. Korzystając z naszego serwisu, użytkownik zobowiązuje się do:

 • Przestrzegania prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Nieumieszczania treści, które naruszają prawa autorskie lub prawa innych osób.
 • Nieprzesyłania niechcianych treści, reklam czy wirusów.
 • Nieingerowania w działanie naszego serwisu ani w oprogramowanie.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania dostępu do naszego serwisu w przypadku naruszenia zasad użytkowania lub naruszenia prawa.